✉️Lá thư số 10
💐Nhớ Thầy…
Thưa đại chúng!
Đại chúng có được bình an không? Việc tu học có ổn định không?
Trời đã lập đông rồi nhưng không khí hanh khô bao trùm, đại chúng cẩn trọng sức khoẻ vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp dưới nhiều hình thức khác nhau.
Tháng 10 năm Nhâm Dần sắp khép lại. Cũng trong tháng 10 ấy, nhiều sự kiện quan trọng được diễn ra trong sự bảo hộ của Tam bảo, chư Tăng và sự nhiệt tình của đại chúng. Thầy xin tri ân và ghi nhận tất cả sự trợ duyên chân thành của mọi người.
Đại chúng biết không, năm nào cũng vậy, tháng 10 âm lịch luôn để lại nhiều năng lượng trong Thầy. Tháng 10 nhắc cho Thầy nhớ đến cội nguồn tâm linh và cội nguồn huyết thống. Tháng 10 nhắc Thầy về lòng biết ơn, quán niệm về bốn ân cao cả. Bấy nhiêu đó thôi đã làm cho Thầy hạnh phúc vô cùng.
Cội nguồn tâm linh là gì? Đó là huyết mạch chánh pháp được lưu truyền từ Chư Phật ba đời, thông qua đức Thích tôn Mâu Ni Phật đến chư Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, lịch đại Tổ sư mà trực tiếp là Thầy nghiệp sư tế độ. Do vậy, đối với Thầy, vị Phật gần gũi nhất bảo hộ và trao truyền giới thân tuệ mạng không ai khác hơn là Thầy Bổn sư hay Thầy Nghiệp sư (tức là vị Thầy gốc xuất gia thọ giới, nuôi dưỡng mình). Ân tình sâu nặng của Thầy làm sao có thể đền trả hết được nếu không chuyên cần tu tập chuyển hoá ba nghiệp, sáu căn. Bằng cách đó, dấn thân phụng sự chánh pháp, giúp chúng sinh đến bờ giải thoát. Trong mỗi phút giây niệm ân Thầy, nhớ Thầy, nguồn năng lượng an lạc từ Thầy giúp tưới tẩm, nuôi dưỡng hạt giống bồ đề trong mỗi chúng ta lớn mạnh, vững chãi hơn.
Cũng trong tháng 10 cách đây 11 năm về trước, Sư ông Hoằng Pháp thượng Chân hạ Tính đã gửi email cho Thầy với nội dung như sau:
“Từ nguồn nước chảy khắp nơi
Nước đi có nhớ nguồn khơi mạch dòng
Nguồn thì vẫn đợi vẫn trông
Bao giờ nước mới ngược dòng quê hương”.
Thế là gần 1 năm sau đó, nước đã ngược dòng về với nguồn, tiếp nối mạng mạch chánh pháp nơi đất bắc hơn 10 năm qua.
Thầy luôn ý thức rõ sự có mặt của Thầy chính là biểu hiện của Sư ông Hoằng Pháp, những gì Thầy làm đều lưu xuất từ tình thương và tuệ giác của Sư ông Hoằng Pháp. Tất cả những gì có được hôm nay cũng đều bắt nguồn từ ân đức chở che của Sư ông Hoằng Pháp. Do vậy mỗi ngày trôi qua Thầy luôn niệm ân Sư ông nhất là khi gặp chướng duyên thử thách. Trì danh hiệu Phật Di Đà hoặc trì danh hiệu Sư ông “Nam Mô Chân Tính Bồ Tát Ma Ha Tát” đều giúp Thầy tỉnh thức và an lạc hơn. Thầy hiểu bản chất của phiền não, tập khí không tốt hiện khởi đều là kết quả của sự mất chánh niệm. Thế nên, nhớ ân Phật, nhớ ân Thầy nghĩa là xoay tâm hướng về Phật, về Thầy, quán niệm về đức hạnh và lòng vị tha của Phật của Thầy để được vững chãi thảnh thơi hơn.
Cội nguồn huyết thống là gì? Đó là sự tiếp nối của dòng họ tổ tiên qua bao thế hệ. Tại sao Thầy nhắc điều này? Vì lẽ, sự hiện hữu của mỗi chúng ta đều mang trong mình hạt giống tốt và chưa tốt của tổ tiên. Ý thức được điều này, giúp chúng ta nuôi dưỡng sự thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày để nhận diện sự hiện khởi của hạt giống ấy.
Có hạt giống thiện tức là chúng ta tiếp nối được thiện nghiệp của tổ tiên trong nhiều kiếp quá khứ và làm giàu hạt giống đó trong hiện tại và tương lai.
Cũng vậy, những hạt giống bất thiện tiềm ẩn hay thường xuyên biểu hiện nhắc chúng ta cần tu tập tốt hơn để chuyển hoá để thiện nghiệp được nẩy sinh trong dòng tương tục của gia đình huyết thống.
Hiểu và làm được điều này tức là chúng ta đang có hướng đi đúng và có được sự yểm trợ gia hộ từ tổ tiên.
Thế nên, bấy kỳ lúc nào nơi đâu Thầy cũng nguyện mãi mãi được tiếp xúc với tổ tiên trong hình hài người xuất gia, cho con đủ năng lực chuyển hoá và làm mới những ác nghiệp thừa kế từ tổ tiên bằng giáo pháp của Thế tôn. Bằng ý niệm như vậy, sự chánh niệm luôn có mặt giúp soi sáng và nhận diện rõ hướng đi của Thầy trong nhiều năm qua.
Đại chúng biết không, cội nguồn tâm linh và huyết thống ấy chính là sự thực tập vững chắc nhất, nhờ đó Thầy nhận được sự gia trì của Tam Bảo và tổ tiên. Thông qua sự biết ơn, Thầy đang dần chuyển hoá sự ích kỷ cá nhân, hay những đòi hỏi xuất phát từ cái tôi nhỏ nhen, ghanh tỵ. Từ đó, Thầy thấy tâm mình rộng lớn hơn, nhẹ nhàng hơn khi không còn bị chi phối nhiều bởi hư danh, ảo vọng.
Bây giờ bên Thầy có chúng xuất gia và tại gia, tức là Thầy đang có một đại gia đình chánh pháp. Từng phút giây hiện tại Thầy xin nguyện sống trọn vẹn để nhận diện sự có mặt của chúng xuất gia và chúng tại gia đang giúp Thầy vững chãi hơn, bình an hơn.
Tháng 10 là vậy đó. Nhớ về ân của Tam Bảo, Thầy Tổ, Mẹ Cha và Chúng sinh sẽ mãi là động lực vượt qua thử thách, tiến thẳng đến đạo quả giải thoát.
Kính chúc đại chúng nhiều an vui.
Thương kính và biết ơn đại chúng.
Thầy🌿

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời