KHÓA LỄ SÁM HỐI SÁU CĂN VÀ THẮP ĐÈN HƯỚNG VỀ TỔ TIÊN

 
Nằm trong chương trình tu học định kỳ hàng tháng của Đạo tràng Tịnh độ niệm Phật Tùng lâm Hòa Phúc và nhân tiết Thanh Minh đáp đền, tối ngày 22/04/2024 (nhằm ngày 14/03/Giáp Thìn), Tùng lâm Hòa Phúc đã trang nghiêm tổ chức khóa lễ “Sám hối sáu căn – ôn tụng năm giới và thắp đèn hướng về tổ tiên”.
 
Trong thời khóa chính của buổi lễ, chư Tăng cùng đại chúng hiện tiền đã thay thế cho tổ tiên của mình, hành trì bản Kinh sám hối sáu căn, ôn tụng năm giới, phát nguyện trọn đời giữ gìn tam quy và ngũ giới, giúp sợi dây tâm linh, kết nối huyết thống, đời đời được giữ gìn bởi giá trị của đạo đức, tình thương và trí tuệ dựa trên những giáo lý mà Đức Phật đã trao truyền.
 
Sau khi kết thúc thời khóa tụng Kinh, Đại đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Tùng lâm Hòa Phúc đã có những lời chia sẻ tới đại chúng về ý nghĩa tết Thanh Minh và vai trò của một người xuất gia, một người Phật tử tại gia trong việc đáp đền ơn đức của tổ tiên rằng:
 
“Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để thay mặt cho tổ tiên tụng Kinh, sám hối và thỉnh những ngọn nến giúp soi đường dẫn lối cho họ, cũng như Pháp giới chúng sinh được nương nhờ vào ánh sáng trí tuệ, hiểu biết và tình thương vô tận của Tam Bảo, của chư Tăng và nhất là sự truyền thông giữa chúng ta với tổ tiên, trong quá trình chúng ta tu tập, chuyển hóa những hạt giống tham, sân, si để thay thế vào đó là hạt giống của sự hoan hỷ, từ bi, yêu thương, tỉnh thức và giác ngộ. Chúng ta luôn ý thức rằng thân tâm của chúng ta ở đâu là tổ tiên có mặt ở đó. Với giáo lý tương tức tương quan như vậy thì chúng ta thấy người xuất gia tuy là xa gia đình, xa cha mẹ, xa thân bằng quyến thuộc, nhưng họ đã đem thân và tâm để dâng hiến cho Tam Bảo, vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh mà xuất gia tu hành với cái đại nguyện cao cả. Đức Phật ca ngợi hạnh hiếu của người xuất gia đó là tri ân và báo ân một cách trọn vẹn.
 
Còn đối với người tại gia nếu là một người Phật tử tu hành, chúng ta hộ trì Tam Bảo và phát nguyện quy y Tam Bảo, giữ 5 giới 10 lành, nhờ sự thực tập tu hành đó tự thân chúng ta trở thành những hạt nhân tích cực nòng cốt và đặc biệt trên hết là biết hướng cha mẹ, người thân biết quy y Tam Bảo, thọ trì 5 giới, vì Đức Phật đã dạy cơm ngon canh ngọt, chăn ấm đệm êm, nhà cao cửa rộng cũng chỉ nuôi dưỡng được cha mẹ ở một đời, nhưng khi cha mẹ thác sinh theo nghiệp thiện ác mà đầu thai thì không cứu được, nhưng nếu là người con đại hiếu, đại hạnh, biết tu hành hướng cha mẹ, người thân quy kính Tam Bảo giữ gìn 5 giới 10 lành thì chẳng những họ được vui vẻ trong hiện đời mà nhiều kiếp về sau nhân duyên của họ với Tam Bảo không mất, nhờ đó mà phúc lành tăng trưởng có thể đạt được thánh quả trong mai sau.”
 
Sau khi thời khóa chia sẻ kết thúc, chư Tăng cùng đại chúng cùng thắp sáng những ngọn nến dâng cúng lên Tam Bảo, tổ tiên, thắp lên sợi dây của sự tiếp nối, của hạt giống tỉnh thức, từ bi, trí tuệ sẽ muôn đời không dứt.
 

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời