Trong tiết trời se lạnh cuối năm, từ ngày 22 đến ngày 24/12/2017 Tùng Lâm Hòa Phúc – thôn Hòa Trúc – xã Hòa Thạch – huyện Quốc Oai – TP. Hà Nội đã tiếp nhận gần 150 hành giả từ khắp nơi trở về mái Tùng Lâm Hòa Phúc phát nguyện xin được thọ trì Bát Quan Trai Giới trong 3 ngày 2 đêm.

Đúng 14h00, hàng Phật tử đã đồng cung thỉnh Đại đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc quang lâm giảng đường niêm hương bạch Phật và truyền thụ “Bát Quan Trai Giới” cho quý Phật tử. Trong không khí trang nghiêm, các giới tử đã phát nguyện trước Tam Bảo, nguyện tinh tấn tu tập, giữ gìn giới luật trọn vẹn để tăng trưởng phước báu cho mình và nguyện cho tha nhân khắp cõi Sa Bà sớm biết tới niềm an vui trong Phật pháp.

Trong suốt 3 ngày 2 đêm các Phật tử có cơ hội thực tập các thời khoá:
– 4h30: khoá lễ sáng: lạy 100 lạy Hồng danh Phật; niệm Phật kinh hành, thiền toạ
– 8h30: học giáo lý căn bản như: Tứ diệu đế, Bát chánh đạo
– 14h30:khoá lễ tụng Kinh Địa tạng
– 19h15: khoá lễ Tịnh độ
Ngoài ra trong Tứ uy nghi, thọ trai, tiểu thực luôn đặt thân tâm trong chánh niệm tỉnh giác.
Sau đây là hình ảnh ghi lại trong khoá tu:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời