Hưởng ứng công văn 031/CV-HĐTS của Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đã kí về việc yêu cầu bỏ việc đốt vàng mã nhằm tăng cường vẻ đẹp tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo.

Chư Tăng Tùng Lâm Hòa Phúc chúng con vô cùng hoan hỷ và sẽ cùng nỗ lực hoằng pháp và tuyên lưu lan tỏa để các Phật tử và nhân dân cùng lên tiếng góp phần xóa bỏ những hủ tục mê tín dị đoan đi ngược lại với lời dạy của chư Phật. Nhằm xây dựng một tôn giáo với những hoạt động Phật sự đúng chánh pháp gắn liền với bản sắc văn hóa của dân tộc Việt.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời