Chiều ngày 18/11/2018, Đại đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc (Hà Nội); Đại đức Thích Tâm Kính – Trụ trì Chùa Tây Khánh (Thái Bình); Đại đức Thích Tâm Đồng; Thích Tâm Hậu chư Tăng Chùa Hoằng Pháp (TP.HCM); Sư chú Thích Quảng Đại; Thích Quảng Chân – Chư Tăng Tùng Lâm Hòa Phúc đã quang lâm tới xưởng dạy nghề của Nghệ nhân Nguyễn Tấn Thỉnh để làm Lễ cầu nguyện đúc đồng bảo tháp XÁ LỢI VẠN PHẬT HÒA BÌNH (Tùng Lâm Hòa Phúc)

Nhân duyên hội đủ, trong chuyến đi này, chư huynh đệ đã tìm về thăm nhà thờ họ Nguyễn Sỹ – nguyên quán Tổ Tiên của Sư ông Hoằng Pháp. Chuyến đi này thể hiện sự tưởng nhớ, tri ân nguồn cuội mà đệ tử của Sư Ông gửi đến các bậc tiền nhân dòng họ Nguyễn Sỹ.

Sau đây là một số hình ảnh chúng con ghi nhận được:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời