📅Vào ngày 14/08/2022 (nhằm ngày 17/07/Nhâm Dần), Tùng Lâm Hòa Phúc cử hành lễ Tri Ân – Vu Lan Báo Hiếu – Phả độ gia tiên.
🙏Buổi chiều, đại chúng được vân tập dưới trai đường và cùng tụng một thời kinh Di Đà trước khi vào thời khóa chính. Trong thời khóa chính, đại đức Thích Tâm Hòa quang lâm đăng đàn cúng thí thực và thực hiện nghi thức Cúng Chẩn Thí Âm Linh Cô Hồn Phổ Độ Gia Tiên, Siêu tiến bạt độ chư Âm linh.
Kết thúc thời khóa, đại đức có những lời chia sẻ, vấn tập, động viên đại chúng tu tập.
————————————————-
🙏Nguyện đem những công đức thù thắng này, hồi hướng về khắp pháp giới lục đạo chúng sinh, được nghe pháp âm, cắt nát phiền não, thoát tận vô minh, vượt biển sinh tử, đủ mọi thiện pháp.
🙏Nam mô Vu Lan Duyên khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
🙏Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
🙏Nam mô A Di Đà Phật

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời