Ngày 23/09/2022 (nhằm ngày 28/08/Nhâm Dần), quý Phật Tử đã vân tập đông đủ tại Tùng Lâm Hòa Phúc (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để tham dự “Một Ngày Cộng Tu An Lạc”.

 

Bắt đầu ngày cộng tu, đại chúng được tụng thời kinh A Di Đà, niệm Phật.

Sau đó, Đại Đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc – đã quang lâm chia sẻ với hội chúng về chủ đề “TRÍ TUỆ BA LA MẬT” nằm trong chuỗi bài giảng về chủ đề “Thập Độ Ba La Mật”. Qua đó, hành giả tu tập trong đạo tràng được sách tiến tinh thần tu học, củng cố thêm niềm tin trên con đường chính đạo mà Chư Phật, Tổ Thầy đã đi.

Sau thời pháp thoại, quý Phật Tử được tham gia chương trình “Chữa bệnh từ thiện” và dùng bữa cơm thân mật cùng với quý Chư Tăng trụ xứ.

Buổi chiều, Phật Tử cùng quý Chư Tăng nội tự tụng Nghi Thức Kinh Châu Báu, niệm Phật 3 tràng và ngồi tịnh tọa trước khi hoàn mãn ngày cộng tu.

 

Tất cả công đức và sự bình an, thanh tịnh của ngày cộng tu xin được hối hướng về khắp pháp giới lục đạo chúng sinh, mọi người có được sự an lạc và hoan hỷ sau khi kết thúc ngày cộng tu.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật

 

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

 

——————————————-

Sang tháng 09/Nhâm Dần chúng ta có những ngày cộng tu với nhau:

  1. Cộng tu tuổi trẻ diễn ra từ 07h30 – 16h00 ngày 02/10/2022 (07/09/Âm lịch).
  2. Cộng “Sứ Giả Như Lai” diễn ra từ 07h00 ngày 15/10/2022 đến 16h30 ngày 16/10/2022 (20-21/09/Âm lịch).
  3. “Một Ngày Cộng Tu An Lạc” diễn ra từ 07h00 – 16h30 ngày 23/10/2022 (28/09/Âm lịch).

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời