KÝ SỰ: PHẬT PHÁP CỨU ĐỜI TÔI KỲ I – Phật tử Thái Quang

Từ một người nghiện rượu, sau khi biết đến Phật pháp, cuộc sống của vị Phật tử này đã thay đổi hoàn toàn.

 

 

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời