Tag Archives: Cộng tu cuối năm “Kết Tình Huynh Đệ”

Cộng tu cuối năm “Kết Tình Huynh Đệ” Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự NGÀY 3 – 28/01/2024 (tức ngày 18/12 Quý Mão)

Cộng tu cuối năm “Kết Tình Huynh Đệ” Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự NGÀY 3

Cộng tu cuối năm “Kết Tình Huynh Đệ” Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự NGÀY 1 – 26/01/2024 (tức ngày 16/12 Quý Mão)

Trong ngày đầu tiên của khóa tu, chư Tăng và phật tử trong đạo tràng