🔖Thực hiện chỉ đạo của Ban phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hôm nay, ngày 16/02/2021 (tức mùng 5 tháng Giêng). Chùa Hoà Phúc sẽ tạm thời hạn chế việc tiếp khách cho đến khi có thông báo mới.
🔖Các khoá lễ, khoá tu trong tháng Giêng sẽ tạm dừng.
🙏Kính mong nhân dân và quý Phật tử hoan hỷ ở nhà:
🌿1/ Tụng Kinh Dược Sư và Kinh Châu Báu theo hướng dẫn của Quý Thầy
🌿2/ Sớ cầu an của các tổ đạo tràng cử người đại diện mang về
🌿3/ Phật tử cao tuổi có bệnh nền nên ở nhà niệm Phật hồi hướng
🌿4/ Thực hiện tốt các hướng dẫn của Bộ Y Tế về phòng dịch.
🔖Khoá tu sẽ được tiếp tục khi dịch bệnh được kiểm soát.
🙏Cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho đại chúng bình an
TM/ Tùng Lâm Hòa Phúc   
Thầy Trụ trì         
Đại đức Thích Tâm Hòa

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời