TỔNG KẾT KHÓA CỘNG TU PHẬT THẤT VÀ NHỮNG BÀI HỌC TỪ QUÝ THẦY
 
🙏Một kì cộng tu Phật Thất đã khép lại và qua thời gian cộng tu, Tùng Lâm Hòa Phúc xin vắn tắt lại những lời dạy quý báu của các quý Thầy, đã vì thương tưởng đến Đại chúng mà giảng dạy. Kính mong đại chúng hãy cố gắng tinh tiến tu hành.
 
🙏Trích trong Khuyết Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận – quyển 2: “Sống ý nghĩa trọn vẹn ân tình” của Đại Đức Thích Tâm Hòa – đức Phật dạy: điều mà một người Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đúng pháp không thể thiếu là đức tin trong sạch kiên cố, không bị lay chuyển, không có thể bị phá vỡ được đối với Tam Bảo (Phật – Pháp – Tăng). Bởi vì đức Phật là đấng Đạo Sư không ai có thể hủy hoại, chánh Pháp không ai có thể xuyên tạc và Tăng đoàn, bản chất là một đoàn thể thanh tịnh; dù trong bất kỳ trạng huống, thế lực nào cũng không thể lay động. Đây là điều kiện cần để chứng được quả TU ĐÀ HOÀN (sơ quả). Do vậy chỉ cần có đủ niềm tin chân thật không bị lay chuyển, chúng ta có thể chứng được đạo quả. Cộng thêm pháp môn Tịnh Độ, nương nhờ vào tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, thì thành Phật không xa.
 
🙏Tại sao Tịnh Độ là pháp môn đơn giản dễ tu, chỉ cần có đủ niềm tin, muốn về, nhất tâm niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà thì có thể sinh về cõi nước của Ngài?
Bởi vì đức Phật Thích Ca đã xác tín cho chúng ta có đức Phật A Di Đà. Đồng thời, chư Tổ, các bậc trưởng thượng, những hành giả tu hành pháp môn Tịnh Độ đã thực hành theo bằng tín (lòng tin), nguyện (nguyện lực), hạnh (thành Phật) và đã thành công trên con đường này.
Hơn nữa, sang cõi nước của Phật A Di Đà thì sẽ dễ thành tựu Phật quả hơn. Chỉ cần, nguyện mong cầu sang cõi nước của Phật A Di Đà thì làm bạn với chư Bồ Tát, thánh Tăng, sẽ được viên mãn Tâm Bồ Đề một cách dễ dàng (tức thành Phật quả). Còn thành Phật ở Ta Bà thì quá khó. Vì ngày nào chúng ta cũng chịu khổ đau, phiền não bởi tham, sân, si, tạo biết bao nhiêu nghiệp, bao nhiêu tội. Chúng ta có thực tập niệm Phật và lễ Phật nhưng không đạt hiệu quả. Trong khi trong kinh Phật nói “một câu niệm Phật, tội diệt hà sa”, vậy do đâu chúng ta vẫn khổ đau? Bởi vì tội nghiệp đã tạo của chúng ta quá nặng. Nên niệm Phật, lễ Phật mãi vẫn chưa hết tội, vả lại chúng ta có chân thật niệm Phật, nhớ Phật không, chúng ta có tinh tấn niệm Phật không.
 
🙏Vì vậy, đại chúng cần cố gắng tinh tiến, có niềm tin thật kiên cố, mong cầu sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ, niệm Phật, lễ Phật, nhờ đó mà tội diệt phúc tăng, làm tư lương cho đường đạo. Nhờ vào tha lực của Phật A Di Đà (nguyện thứ 18), cộng thêm đức tin không thoái chuyển của chúng ta thì vãng sinh không xa.
 
🙏Trong thời đại ngày nay, mọi thứ vận hành dựa trên tha lực. Ví dụ muốn di chuyển vào miền nam, ngày xưa, ta phải dùng phương tiện thô sơ, nhưng ngày nay, đã có máy bay, chỉ mất vài giờ đồng hồ là chúng ta đã đến nơi. Rồi muốn hỏi thăm bạn bè, ngày xưa, phải lặn lội đường xa, ngày nay, chỉ một cuộc điện thoại. Tu hành thời này cũng vậy. Tu hành dựa trên tha lực của Đức Phật A Di Đà là cách phù hợp với căn cơ của tất cả chúng ta.
 
🙏Nguyện nhờ hồng âm Tam Bảo, đức Phật A Di Đà thường đến hộ trì khiến cho căn lành của tất cả quý vị hiện tiền tăng tiến, niềm tin luôn kiên cố.
🙏Nam mô A Di Đà Phật
 
Dưới đây là video tổng kết khóa cộng tu:
 
——————————-
🙏Đại chúng cũng đừng quên lịch tu học cuối tháng 11/ÂL này là cộng tu một ngày an lạc (vào ngày 28 Âm lịch) nhé!!
🙏Và xin gửi đến đại chúng lịch cộng tu tháng 12/ÂL để đại chúng có sự chuẩn bị:
1. 19h15 ngày 22/12/2022-15/01/2023 (29/11-24/12/Âm Lịch): Đàn tụng Kinh Lương Hoàng Sám
2. 19h15 ngày 30/12/2022 (8/12/Âm lịch): Kính Mừng Đức Phật Thành Đạo
3. 15h00 – 16h45 ngày 13/01/2023 (22/12/Âm Lịch): Lễ Tạ Tam Bảo & Tảo Tháp
4. 8h00 – 10h45 ngày 14/1/2023 (23/12/Âm Lịch): Tống Thánh Quy Tây
5. 7h15 – 16h30 ngày 15/01/2023 (24/12/Âm Lịch): Lễ Tạ Pháp & Tri ân Phật tử
6. 21h00 ngày 21/01/2023 – 01h30 ngày 22/01/2023 (30/12/Nhâm Dần – 1/1/Quý Mão): Giao thừa Nghinh Xuân Khai Hội Di Lặc

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời