Giảng đường A Di Đà là nơi tu học của đại chúng trong Chùa cũng như tổ chức các khóa tu hàng tháng dành cho Quý Phật tử.

Danh xưng “A Di Đà” được phát khởi từ danh hiệu Đức từ phụ A Di Đà Phật – người Cha lành dẫn dắt chúng sinh trong cõi trầm luân.

Khu giảng đường A Di Đà – Tùng Lâm Hòa Phúc được khởi công xây dựng vào năm 2012 và hoàn thành vào năm 2014. Với thiết kế 2 tầng, diện tích mỗi sàn 700m với sức chứa khoảng 1500 người.

 

chua hoa phuc 2018Giảng đường A Di Đà hiện tại

Giảng đường chính được toạ lạc trên tầng 2. Trước sảnh có tôn tượng Đức Phật A Di Đà bằng đá cẩm thạch, cao gần 3 mét, ánh mắt từ bi, phóng vô lượng quang tiếp dẫn chúng sinh về cõi Tịnh Độ Tây Phương. Bên trong giảng đường là không gian để quý Phật tử tu tập hàng ngày. Tả hữu có tượng Hộ Pháp, phía cuối giảng đường là phần sân khấu, là nơi quý Thầy niêm hương bạch Phật, đăng đàn thuyết pháp cũng là sân khấu biểu diễn văn nghệ cúng dường vào các sự kiện lớn. Đặc biệt, phần mái của giảng đường được thiết kế hai tầng, xen giữa từng tầng là khe thoáng cao nửa mét, có công năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, tạo nên sự lưu thông các luồng khí và nguồn sáng. Là một giải pháp tiết kiệm điện, vừa đem lại nét độc đáo trong kiến trúc, vừa đem lại công năng sử dụng cao, thân thiện với môi trường. Xung quanh giảng đường là hành lang, kết nối với giảng đường bằng hai cửa, tạo nên bố cục khép kín, là nơi Phật tử thiền hành sau mỗi thời khoá tụng kinh niệm Phật.

Tầng dưới giảng đường là nhà trai đường (nhà ăn). Cửa chính có đặt tôn tượng Phật mẫu Chuẩn Đề với mười hai cánh tay cầm mười hai loại binh khí tượng trưng cho sự đoạn tuyệt thập nhị nhân duyên trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Bên trong là tôn tượng Đức Thích ca Mâu ni Phật cao hơn 2 mét, ngồi trong tư thế kiết già, gợi lại cho người con Phật hình ảnh Đức Thế tôn khi còn tại thế.

giảng đường trước khi trùng tuGiảng đường A Di Đà trước khi hoàn thành năm 2014

 

 

THÔNG TIN KHÁC