Category Archives: Viện sách Hòa Phúc

Nội dung đang cập nhật

Ra mắt bộ sách mới “KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM GIẢNG LUẬN” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm

“Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” là bộ sách chứa đựng nhiều trí tuệ