Vườn Lâm Tỳ Ni dựa theo lịch sử Đức Phật Thích Ca, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh (ra đời) tại Ấn Độ.

DSC 0008

Vườn Lâm Tỳ Ni hiện tại

Vườn Lâm Tỳ Ni trong khuôn viên Tùng Lâm Hòa Phúc được xây dựng cạnh khu Nội viện hay còn gọi là Giải thoát môn và khu giảng đường A Di Đà. Đây là đồi cỏ nhân tạo với tôn tượng Đức Phật Đản sinh (Bồ Tát Tất Đạt Đa sinh năm 624 TCN – mất năm 543 TCN). Ngài đứng trên trụ cột cao hơn 4m, tướng mạo khôi ngô, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, gợi lại sự kiện Đức Phật đản sinh với câu nói nổi tiếng “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử”. Vườn Lâm Tỳ Ni là nơi trồng các loại hoa và trưng bày cây cảnh góp phần làm trang nghiêm thanh tịnh chốn thiền môn. Đây vừa là nơi tĩnh lặng để toạ thiền vừa là nơi tham qua, chụp hình lưu niệm. Tạo cơ hội để gieo duyên cho đại chúng có phương tiện tìm hiểu Phật pháp, đặt dấu chân trên con đường tu học Phật pháp.Lâm Tỳ Ni Viên trước khi hoàn thành

Vườn Lâm Tỳ Ni trước khi hoàn thành

 

THÔNG TIN KHÁC