Nhà Tổ là nơi thờ các Vị Tổ sư đời trước cũng như vị tổ đã khai sáng tông môn bổn tự.

Tam Bảo là nơi thờ 3 ngôi báu trong nhà Phật gồm có: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo

1 1
                                    Tổng quan Nhà Tổ và Tam bảo từ cổng vào

Khu nhà Tổ Tùng Lâm Hòa Phúc được trùng tu và xây dựng lại năm 2014 với diện tích 700m2 là nơi thờ các vị Tổ sư nhiều đời cũng như vị Tổ sư khai sáng tông môn Hoằng Pháp – Hòa Thượng Ngộ Chân Tử (Hòa Thượng khai sơn Chùa Hoằng Pháp).

5 2
                                                     Khuôn viên Nhà Tổ

Khu Tam Bảo Tùng Lâm Hòa Phúc được động thổ đại trùng tu năm 2014 với diện tích 700m2 bao gồm: Chính điện (300m2) theo kiến trúc cổ truyền Phật giáo Bắc bộ. Hậu cung tôn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (cao 3m), tượng Đại Ca Diếp (cao 2m), tượng A Nan (cao 2m) bằng gỗ mít. Tiền đường an trí tượng Phật A Di Đà (cao 1,2m), tượng Bồ Tát Quán Thế Âm (cao 1,2m), tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng gỗ quý. Hai bên tiền đường còn tôn trí 12 pho tượng Dược Xoa Đại Tướng – hóa thân của Chư Phật, Bồ Tát theo kinh Dược sư Bản nguyện Công đức.

6E8A2673
                                                   Khuôn viên khu Tam bảo

 

THÔNG TIN KHÁC