Vãng sinh đường  là nơi thờ tro cốt của người đã khuất.

IMG 9450

Với tư duy của người á đông, thì sau khi mất thân thể sẽ được gửi gắm vào đất mẹ, nơi bắt nguồn của sự sống. Theo quy luật của cuộc sống, cuộc đời con người có sinh có diệt. Sinh ra trên đời ắt sẽ có ngày lìa xa nó, thân tứ đại được xây từ “đất, nước, gió, lừa” mà hợp thành.

Sau khi mất đi rồi ta trở về tay trắng, về với vốn “không” như khi ta đến, chẳng thể mang theo vật gì bên người ngoài những nghiệp thiện, ác đã gieo trong kiếp sống đã trải qua. Để tăng trưởng nghiệp báo thiện lành, sau khi mất đi báo thân này ta vẫn có thể nghe kinh, niệm Phật, nhắc nhỏ nhau tu hành. Sư phụ trụ trì bổn tự đã xây dựng nên Vãng sinh đường – nơi lưu trữ tro cốt của Quý Phật tử tu học để gieo duyên thiện lành tới người đã mất cũng như thế hệ con cháu đời sau.

Hiện tại khuôn viên Vãng sinh đường đã hoàn thiện và sẽ sớm được cập nhật thông tin tới Quý vị Phật tử gần xa.