Category Archives: Hướng dẫn ăn chay

Ăn chay là gì? Ý nghĩa của sự ăn chay

Trong các kinh Niết Bàn, Lăng Già, ta không cho người trì giới ăn thịt.

Ăn Chay đúng phương pháp

Trong Phật giáo chúng ta thường được nghe nói tới cội rễ của đau khổ là Tam Độc. Đó là Tham, Sân