Category Archives: Chuỗi sự kiện Sư Phụ Phật sự tại Sri Lanka

CHIÊM BÁI VÀ CÚNG DƯỜNG TÔN TƯỢNG ĐỨC BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI VÀ CÚNG DƯỜNG TÔN TƯỢNG ĐỨC BỒ TÁT QUAN

ĐẢNH LỄ ĐỨC TĂNG THỐNG, PHÓ TĂNG THỐNG VÀ XÁ LỢI PHẬT

ĐẢNH LỄ ĐỨC TĂNG THỐNG, PHÓ TĂNG THỐNG VÀ XÁ LỢI RĂNG ĐỨC PHẬT THÍCH

CHIÊM BÁI CÂY BỒ ĐỀ VÀ ĐẠI BẢO THÁP TẠI THÀNH PHỐ ANURADHAPURA – SRI LANKA

Đây là điểm đến vô cùng quan trọng của du khách, nó có thể được