Tag Archives: Đài tiếng nói Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giới thiệu về Tùng lâm Hòa Phúc

Một clip phóng sự ngắn được thực hiện bởi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)