Tag Archives: giới thiệu chùa Hòa Phúc

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giới thiệu về Tùng lâm Hòa Phúc

Một clip phóng sự ngắn được thực hiện bởi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)