Thầy tôi vẫn nụ cười hiền

Nét từ dịu mát như tiên xuống trần

Lời chân thật, nghĩa ân cần

Khuyên người buông bớt tham sân khổ sầu.

 

Đời Thầy nào có gì đâu

Bàn kê, ghế chiếc nhuộm màu thời gian

Song thưa đọc sách an nhàn

Tỏ tường chân lý chẳng màng lợi danh.

 

Mặc cho thế sự tranh giành

Ngửa nghiêng cuộc thế, đường lành Thầy đi

Trải qua bao cuộc thị phi

Một lòng vững chí khắc ghi đạo mầu.

 

Hoa giáp thập lục thêm sâu

Vẫn chưa thoả nguyện tìm cầu lý chân

Hoằng truyền giáo pháp xa gần

Trẻ già, nam nữ thọ ân đức lành.

 

Công phu tinh tiến tu hành

Biết thân giả tạm chí thành ngày đêm

Nội tâm phúc đức bồi thêm

Ngoại duyên tuỳ thuận ấm êm trong ngoài.

 

Dù mang bệnh vẫn miệt mài

Cố thân chống chịu đâu ai biết tường

Sống thanh thản, hạnh khiêm nhường

Nhìn Thầy chẳng chút buồn thương luỵ phiền.

 

Đêm qua trong giấc mơ thiền

Hoá thành cánh bướm bên hiên nhìn Thầy

An nhiên vững chãi đẹp thay

Cúi đầu kính lạy chắp tay nguyện cầu.

 

Kính Thầy đạo lực thâm sâu

Dong thuyền Chính Pháp, dựng cầu Thanh Lương

Nụ cười toả rạng tình thương

Chúng con nguyện mãi theo đường Thầy đi.

 

Kính thăm Thầy

Mùa xuân Tân Sửu 2021

Hoà Phúc Tự

Đệ tử, Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời