Còn người không biết tu nên mới còn Phật ở thế gian.
Còn người phỉ báng Phật nên Phật càng có giá trị.
Tây Tạng có loại thuốc gọi là “Đông trùng, Hạ thảo”.
Vì mùa Đông nó tiến triển như loài động vật; mùa Hạ nó sống như loài thực vật. Nhờ đó mà hấp thụ được tinh khí của trời đất, dưỡng chất của bốn mùa. Thế nên cực kỳ quý hiếm và giá trị.
Đạo Phật và người con Phật cũng thế!
Chúng ta không sợ người phỉ báng mà chỉ e mình không đủ can đảm vượt qua. Chúng ta không ngại người chê bai mà chỉ lo tâm tu không vững.
Do vậy, học Phật, tu Phật là biết chịu đựng mọi thử thách, vững chãi vượt lên, vượt qua, qua đến bờ giác….
Om Gate gate baragate barasamgate bodhi soha
(Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha)

Tác giả: Vô Trí

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời