Thuở xa xưa khi mà loài quỷ còn lộng hành, đất đai, ruộng vườn đều bị chúng chiếm hết, loài người phải thuê đất mà trồng trọt rồi nộp phần lớn sản phẩm cho chúng với điều kiện quỷ sẽ lấy ngọn còn người sẽ lấy thân và gốc. Lương thực chủ yếu lúc bấy giờ là lúa vì vậy gần như người dân không có lương thực để sống.
Thấy người dân gặp nhiều khó khăn, Đức Phật xuất hiện và dạy với nông dân rằng hãy trồng khoai vì củ khoai ở gốc rễ và có thể ăn được. Thế rồi khi bọn quỷ biết, quỷ chuyển qua phương thức “ăn gốc cho ngọn”. Phật dạy người lại chuyển sang trồng lúa. Kết quả, quỷ hưởng toàn rạ, lại hỏng ăn.
Quỷ tức tối nên mùa sau quỷ lại tuyên bố ăn cả gốc lẫn ngọn. Phật trao cho nông dân giống cây bắp, loại lương thực có trái ở thân, ngọn và gốc chẳng có gì. Cuối cùng quỷ tức điên lên và bắt con người trả lại toàn bộ đất đai và không cho trồng trọt gì nữa.
Lúc này Phật cùng người dân bàn với quỷ xin miếng đất vừa bằng bóng tấm Ca-sa của Phật treo trên ngọn cây tre. Bóng chiếc Ca-sa thì quả nhỏ, bọn quỷ liền đồng ý. Thế nhưng khi Ca-sa được đưa lên cao, bóng của Ca-sa lớn dần, trùm khắp không gian xua đuổi bọn quỷ phải chạy ra biển.
Từ đấy trở đi, cứ mỗi dịp đất trời chuyển giao sang năm mới, ông cha ta lại cùng con cháu thượng nêu, với mong muốn xua đi những điều không may mắn, để đón năm mới an vui. Cây nêu với tấm Ca-sa của Phật chính là cây tình thương, chỉ cần nơi nào có tình thương thì nơi đó đau khổ sẽ được xua tan.
“Cầu đất nước luôn bình an thịnh thế
Cầu quốc dân mãi mãi được ấm no
Cầu từ bi lan tỏa khắp muôn nhà
Cầu tất cả thương yêu như ruột thịt.”
Vô Trí – Tâm Hòa🙏

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời