🙏🙏KỆ SÁM HỐI🙏🙏
Con đã gây ra bao lầm lỗi,
Khi nói, khi làm, khi tư duy,
Tham lam, hờn giận và ngu si,
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri,
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,
Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát🙏
Quý Phật Tử hãy hằng đọc những lời kệ sám hối để luôn nhắc nhở bản thân mình, sống thiện lành, tu học và thực hành lời Phật dạy nhé!
——————————–
Sang tháng 09/Nhâm Dần chúng ta có những ngày cộng tu với nhau, đại chúng đừng quên nhé!
1. Cộng tu tuổi trẻ diễn ra từ 07h30 – 16h00 ngày 02/10/2022 (07/09/Âm lịch).
2. Cộng “Sứ Giả Như Lai” diễn ra từ 07h00 ngày 15/10/2022 đến 16h30 ngày 16/10/2022 (20-21/09/Âm lịch).
3. “Một Ngày Cộng Tu An Lạc” diễn ra từ 07h00 – 16h30 ngày 23/10/2022 (28/09/Âm lịch).

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời