LỄ TẠ PHÁP VÀ TẢO THÁP NĂM QUÝ MÃO

 

Ngày 01.01.2024 (nhằm ngày 22.12.Quý Mão) thể theo nghi thức truyền thống, Tùng lâm Hòa Phúc đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tạ Pháp và Tảo Tháp năm Quý Mão. Trong dịp này các Phật tử trong ban lãnh chúng thuộc Đạo tràng Tịnh độ Tùng lâm Hòa Phúc đã cùng về tham dự và có buổi họp tổng kết quá trình tu học năm vừa qua, hướng tới lộ trình tu học trong năm tới.

Đúng 8h00 đại chúng vân tập về Tam Bảo, cung thỉnh chư Tăng quang lâm niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức tụng Kinh Châu Báu, Kinh Hạnh Phúc và hiến cúng Phật . Sau khi thời khóa tụng Kinh kết thúc, thay mặt chư Tăng trụ xứ Đại đức Thích Tâm Hòa – Trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc đã có đôi lời sách tấn đến đại chúng :

“Tu tập Phật Pháp không chỉ là bố thí, cúng dường, làm các việc chấp tác mà còn là việc học Phật Pháp. Học Phật pháp ở đây là học phương pháp chuyển hóa khổ đau, học phương pháp làm giàu cho bản thân về đời sống vật chất và tinh thần dựa trên lời Đức Phật dạy .Quý phật tử có thể ứng dụng kinh Hạnh Phúc (Đức Phật dạy về cách đạt được hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại). Quý phật tử có thể in bản kinh này ra, khuyến khích con cháu học thuộc lòng. Đến khi lớn lên, bản kinh này sẽ trở thành vốn liếng giúp cho con cháu đến suốt cuộc đời.”

Quý Phật tử cũng đã nhận được một phần lộc của Tam Bảo, món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng lòng biết ơn của chư Tăng trụ xứ đến các quý Phật  tử nòng cốt trong suốt 1 năm vừa qua đã là cánh tay nối dài của chư Tăng, hộ trì cho các khóa tu học được diễn ra viên mãn, thành tựu.

Sau khi khóa lễ kết thúc, đại chúng cung thỉnh chư Tăng đi lễ tạ các ban và cùng có một bữa cơm chay cuối năm ấm áp, thân tình.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời