Thầy đã biết sai rồi con ạ

Bao kiếp dài u tối vào ra

Trả vay, trong cõi Ta-bà

Hình hài thay đổi, oán thân buộc ràng.

Cứ những tưởng việc mình luôn đúng

Cố chấp tâm, phóng túng tình riêng

Làm cho tâm trí đảo điên

Lừa trên dối dưới, não phiền thêm sâu.

 

Sắc, tài, danh như mồi câu cá

Tham dẫn đầu gian trá quanh co

Ngày đêm tính toán âu lo

Dựng chùa, tô tượng càng to càng sầu.

Ai cũng bảo Thầy giàu tiền của

Nhà đông tây, ngang dọc nguy nga

Nhọc công phí sức đàn-na

Chẳng lo tu tập sa đà lợi danh.

 

Thầy cũng thấy tâm này thay đổi

Vì vụng về tu chẳng đến đâu

Chạy theo thị dục mong cầu

Mong cho tất cả quay đầu biết tu.

Ham muốn đó ngày đêm thôi thúc

Thầy bỏ quên cả tuổi thanh xuân

Vui khi già trẻ xa gần

Hướng về Đạo cả, bớt dần thị phi.

 

Thầy đã sai những khi sân giận

Mắng mọi người, oán tận tuỷ xương

Tâm này chẳng chút tình thương

Thế mà Thầy cứ dạy đường từ bi.

Thầy buồn lắm tự ti mặc cảm

Nhìn lại mình càng thảm càng sầu

Tu lâu mà chẳng đến đâu

Tốn hao cơm áo, nặng sâu ngục hình.

 

Lời đã nói riêng mình Thầy chịu

Cũng vì mong chúng điệu ráng tu

Đạo tràng vững mạnh thiên thu

Nữ, nam phật tử ôn nhu thuận hoà.

Thầy vẫn biết dèm pha nhiều chuyện

Người bỏ đi Thầy tiếc lắm thay

Làm sao giữ mãi trong tay

Vì đâu ai hiểu tâm Thầy thiết tha.

 

Có những lúc phong ba sóng gió

Nước mắt rơi nào có ai hay

Thương con tình ái vùi say

Tìm phươngcứu thoát Thầy đây liều mình.

Con an ổn vững tin Tam bảo

Đường tu Thầy chao đảo lắm phen

Chỉ mong thắp được ngọn đèn

Mặc đời mắng chửi, ngu hèn Thầy cam.

 

Thầy biết mình si mê tham đắm

Vì vô minh mắt nhắm đưa chân

Thầy đi vào chốn hồng trần

Tìm con lời thật ân cần Thầy trao.

Con ơi, có lỗi nào hơn thế!

Bởi Thầy sai, bỏ phế kiếp người

Chỉ mong con được thảnh thơi

Ngày sau nhẹ gót về trời Lạc bang.

 

Thầy sau trước chẳng màng danh lợi

Muốn tìm nơi non vắng ẩn tu

Trăng trong, mây bạc phiêu du

Lánh xa sự thế, ngục tù ngã nhân.

Thầy mong ước hoá thân thành núi

Để muôn loài sông suối hoà ca

Khắp trong trời đất bao la

Chúng sinh pháp giới vào nhà Như lai.

                                                       Tác giả: Vô Trí

z2059830666366 24d8ab96743e199eb39c430e4bd755c1

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời