CẢM NIỆM TRI ÂN SƯ PHỤ

Thầy con như ánh trăng rằm.
Xoá tan đêm tối soi đường con đi.
Thầy đem ánh sáng từ bi.
Dạy tâm cung kính nhớ ghi vâng lời.
Biết ơn cha mẹ nhiều đời .
Công ân Sư trưởng cứu đời của con.
Bao năm con đã mỏi mòn.
Oán ân, phiền muộn, giận hờn, khổ đau.
Cũng may còn chút phước màu.
Gặp được Chính Pháp dập đầu quy y.
Từ đây con nguyện khắc ghi.
Lời Sư Phụ dạy con thì không quên.
Thực hành quán xét nhân duyên.
Giữ trọn năm giới thường xuyên tu hành.
Con nguyện với một lòng thành
Mong cho Sư Phụ phước lành bình an.
Mọi việc ác nạn sẽ tan.
Ánh sáng Phật Pháp xoá tan mây mờ.
Nay con làm một bài thơ.
Cúng dường Sư Phụ cùng mười Phương Tăng.
Đức Thầy như ánh trăng rằm.
Toả ra ánh sáng trăm năm vuông tròn.
Hạnh Thầy ngàn năm vẫn còn.
Chỉ dạy đại chúng bỏ đường si mê.
Phá tan chấp trước lầm mê.
Quay về bờ giác đi về Tây Phương.
Dẫu bao gian khổ tai ương.
Ưu tư , mệt nhọc Thầy không sờn lòng.
Tâm Thầy một nguyện chỉ mong.
Toàn thể đại chúng vui trong Niết Bàn.
Những lời Pháp nhũ Thầy ban.
Con xin gìn giữ đến ngàn kiếp sau.
Dù có sinh về nơi đâu.
Nguyện gặp Chính Pháp phát Bồ Đề Tâm.
Tu học trả nghĩa thâm ân.
Nguyện thành đạo quả trả ân của Thầy.
 
Tác giả: Phật tử của Thầy
z2023750186167 68005fc425be02eefe0aaa72906c8066

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời