Chiều ngày 15/05/2022 (nhằm ngày 15/04 Nhâm Dần), Tùng Lâm Hòa Phúc tổ chức Bế Mạc Tuần Lễ Phật Đản 2022 & Lễ Khao Thí Chúng Sinh.

Trước thời khóa chính thức, đại chúng được xem đoạn phim ngắn giới thiệu về chốn tổ Hoằng Pháp và những thước phim quay tại Tùng Lâm Hòa Phúc.

Tiếp sau đó, đại chúng đồng thanh niệm hồng danh đức Bổn sư cung thỉnh đại đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc quang lâm chia sẻ pháp nhũ sách tấn động viên những phật tử trong đạo tràng, đặc biệt là những phật tử mới quy y ngày 08/04 Nhâm Dần về con đường tu Niệm Phật, những cách giải quyết khó khăn của người học Phật. Trong thời pháp thoại, có sự chứng minh của Sư Thích Minh Thủy – người pháp lữ thâm niên của Đại Đức Thích Tâm Hòa.

Sau đó, Tùng Lâm Hòa Phúc cử hành nghi lễ Mông Sơn Thí Thực trong không khí trang nghiêm thanh tịnh hồi hướng pháp giới lục đạo chúng sinh, cầu quốc thái dân an.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật 🙏

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận :

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời