Cảm tác đêm Di Đà

Ngọn nến lung linh thật nhiệm màu

Tay truyền tay nhận đẹp làm sao

Quang minh tỏ rạng nơi dương thế

Soi sáng tâm con tựa thủa nào!

(Kỷ niệm Lễ Khánh Đản Đức Phật A Di Đà – 2007)

Vô Trí – Tâm Hòa Khánh đản Đức Phật A Di Đà 2013

 

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời