Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần- 2022

Thềm xưa rêu phủ
Người xưa đâu?
Nét rồng chạm im lìm
Bóng đại thụ già ngơ ngác.
Lầu gác cao cao
Ngai vàng lặng ngắt
Chốn này năm xưa
Xương máu nhuộm long bào.
Vén cỏ tìm về
Lối xưa thênh thang quá
Một góc uy quyền
Bây giờ mang mác rèm thưa.
Khanh tướng, Công hầu
Tả hữu tung hô “ Vạn tuế”
Phiêu bồng mấy cõi
Hoang lạnh nấm mồ đơn.
Nén hương lòng
Cúi đầu kính lễ
Công tiền nhân đậm nét
Sử xanh tạc bút vàng son.
Bước dạo quanh
Cỏ cây xào xạc u buồn
Hồn lạnh,
Gửi chút niềm kính tiếc.
Rủ bỏ chẳng bận lòng
Đến đi một cõi
Thong dong…
Ai sẽ cùng ta!!!

Vô Trí- Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời