Tùng Lâm Hòa Phúc – Trì tụng Đại bi chân ngôn 108 biến, hồi hướng Quốc thái Dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc nhân ngày Khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.

Sáng ngày 19/6 Canh Tý (tức ngày 8/8/2020) là ngày Khánh đản đức Bồ Tát Quán Thế Âm. (19/2; 19/6; 19/9), đại chúng Tùng Lâm Hòa Phúc cùng nhau trì chú Đại bi 108 biến để cầu nguyện Quốc thái Dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Hồi hướng công đức đến tập thể cán bộ các Ban, Ngành đang ngày đêm tích cực phòng chống dịch trên toàn quốc.

Quán triệt tinh thần vừa tu tập vừa chống dịch. Mỗi nhóm 10 người lần lượt thực hiện các biện pháp phòng dịch: rửa tay, đeo khẩu trang và ngồi theo khoảng cách an toàn. Đại chúng đã khởi niệm hướng về Tam bảo, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chư Thánh Tăng, Hộ Pháp Thiện Thần, uy linh Quốc Tổ, Quốc Mẫu Việt Nam; đồng nhất tâm gia trì Đại bi thần chú, tụng Kinh Phổ Môn nguyện học theo hạnh lắng nghe của Bồ tát để xoa dịu nỗi khổ niềm đau, cùng hướng về con đường an lạc giải thoát.

Bởi lẽ, hình tượng dịu hiền thanh thoát trong màu áo trắng tinh khôi của Ngài đã đi vào tâm thức, thi ca, nghệ thuật… trở thành nguồn cảm hứng, nguồn an lạc cho chúng sinh hữu duyên.

Trong tâm tưởng người dân Việt, ngài là hiện thân của Mẹ hiền (Mẫu từ) cứu khổ ban vui, đem năng lượng an lành che chở và xoa dịu nỗi khổ niềm đau của chúng sinh.

“Mắt từ thương ngó chúng sinh

Tâm ngài như biển rộng tình vị tha”

Dù biết rằng dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nhưng với niềm tin tuyệt đối vào từ bi lực, trí tuệ lực của Tam bảo, sự đồng lòng của toàn dân tộc thông qua tinh thần vô ngã vị tha hy sinh quên mình của các cá nhân tập thể hữu trách đang ngày đêm phòng chống giặc Covid 19 ở những vùng dịch nguy hiểm hay nơi biên giới xa xôi.

Nguồn năng lượng từ sự tu tập của đại chúng tuy không thể hoá giải hoàn toàn, nhưng ước nguyện thiện lành chắc rằng sẽ đến được với những nơi còn nhiều đau khổ; ví như giọt nước cam lồ của Bồ tát dập tắt ngọn lửa tham dục, sân hận, si mê, nhất là sát nghiệp của mỗi chúng sinh.

Với kỳ vọng đó, kính mong tất cả mọi người hãy ở yên và an trú dưới bóng từ bi của Phật Tổ, của mẹ hiền Quán Thế Âm để được vững chãi, được tiếp thêm sức mạnh hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc trong công cuộc chống giặc Covid 19 này.

Nay, Tùng Lâm Hòa Phúc tiếp tục phát động chương trình “Ở NHÀ CHÉP KINH – NGUYỆN CHO CHÚNG SINH -TIÊU TRỪ DỊCH BỆNH”. Đồng thời, mọi người hãy cùng tiết kiệm tài vật thành tâm đóng bè tập phúc, gieo trồng công đức để công trình “NGUYỆT TRÍ QUÁN ÂM VÀ NHÀ ĐẠI NAM QUỐC MẪU” được sớm hoàn thành, đem nhân duyên đó để tội diệt phúc sinh vượt qua dịch bệnh.

Sau đây là hình ảnh ghi lại:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời