Con xuất gia vẫn là con của mẹ
Chí theo Thầy nuôi dưỡng Bồ đề tâm
Vu Lan về không hoa trắng, hoa hồng
Mà tinh khiết hoa thơm hương giải thoát.
Gửi đến mẹ mỗi nụ cười tươi mát
Gửi về cha hơi thở của bình an
Con đang đi để tiếp nối Đạo vàng
Cứu ba cõi chúng sinh đang chìm đắm.
Mùa báo hiếu xin chắp tay hướng nguyện
Mong mẹ cha ở quê cũ thảnh thơi
Vững đức tin nơi Chánh pháp tuyệt vời
Ngày gặp lại phương trời nhiều hạnh phúc !
-Thích Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời