Đã qua chưa?…
Hai biến chủng, (2)
Chưa hồi kết thúc (0)
Hai mũi vaccine (2)
Một mũi tăng cường (1)
Vậy đó 2021…
Thăng trầm biến đổi.
Nhớ lời Phật dạy:
“ Thế gian vô thường
Quốc độ không bền
Bốn đại khổ, không
Năm uẩn vô ngã
Sinh diệt đổi khác
Giả dối không thật…” (trích Kinh Bát Đại Nhân Giác)
Hy vọng,
Nguyện cầu
Thích nghi bình thường mới.
Đó chẳng là
Tập nhìn vào sự thật
Tìm nguyên nhân của Khổ?
Giải quyết được nhân này
Khổ sẽ được đổi thay!
Thế nên,
2022, trước thềm năm mới
Đổi thay từ chính mỗi người
Nhận thức
Tư duy
Hành động
Không rời Nhân Quả
Giữ tròn đạo đức tâm linh
Nhìn thấy đó,
Phú quý
Công danh tột đỉnh
Giàu sang
Danh tiếng uy quyền
Còn lại gì?
Một nét mực vô tình đưa chân vào tội lỗi
Ngồi đếm thời gian
Trăn trở
Âu lo
Tuổi già, bệnh tật.
Một nén hương tiễn về viễn xứ
Ai nhớ
Ai quên
Giọt nước mắt khô dần
Hoang lạnh nấm mồ
Trơ trơ bia đá
Trăng mờ soi bóng…
Ngẫm mà đau…
Vẫn còn đó năm 2022
Một lời nguyện bình an.

Vô Trí- Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời