Xưa kia vẫn vậy nay vẫn vậy
Bước tới cửa thiền lòng hướng Phật
Tương cảm ân Tăng Đức tam thời
Nghịch Thuận có tới, vững chãi thôi
Suốt năm có Phật có thảnh thơi!
Kính chúc nhà nhà yên ấm, xứ xứ hưởng cảnh Phật ân chiếu rọi!
Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời