Đêm giao thừa năm Nhâm Dần – 2022 tại Tùng Lâm Hòa Phúc.
Ngày xuân trên thuận dưới hòa.
Cứ thế, chúng con đi trong ánh nắng của tình thương và hiểu biết. Hướng đi nào sánh bằng sư hòa hợp, hạnh phúc ví hơn sự bình an.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời