“Giữa thế gian bộn bề mùi danh vọng
Tôi chọn làm người quét lá vườn tâm
Xa hơn thua về thiên nhiên tĩnh lặng
Trọn đời mình an lạc bước thong dong”
– Thích Tâm Hòa

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời