Ngoài các hoạt động tu tập Phật pháp như: Tụng kinh; Thiền hành; nghe pháp; lao động chấp tác, tại Hội trại các bạn trẻ đã được tham dự Chung kết cuộc thi “Thanh lịch người Phật tử” do Tùng Lâm Hòa Phúc phát động cuộc thi từ nhiều tháng trước trên trang Facebook Tùng Lâm Hòa Phúc. Cuộc thi nhằm lan tỏa hình ảnh, trang phục của người Phật tử đồng thời giáo dục định hướng phong cách ăn mặc thanh lịch, trang nghiêm cho tất cả mọi người khi đến những nơi tâm linh.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời