HƯƠNG TỪ SÁNG MÃI NGÀN NĂM
(Lễ mừng Khánh Tuế Tôn Sư nhân ngày truyền thống 25/7)
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Nam mô Tổ đình Hoằng Pháp đường thượng lịch đại Tổ sư tác đại chứng minh.
 
Kính bạch Sư ông,
Người có được khỏe không ạ?
Chúng con nơi đây vẫn luôn một lòng hướng về chốn Tổ, từng giây từng phút ghi nhớ lời dạy của Người “phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp, dấn thân phụng sự, ích đạo lợi đời mới xứng đáng làm con cháu Tông môn Hoằng Pháp.”
Khoá tu Về nguồn năm nay vì tình hình dịch bệnh không thể diễn ra. Các tự viện trực thuộc Tông môn Hoằng Pháp vì vậy không được tham dự và họp mặt thường niên tại Tổ đình để dâng lời Khánh tuế Sư ông thêm một tuổi Đạo.
Dù vậy, từ mọi nơi chúng con chí thành hướng về xin học tập theo hạnh nguyện của Người, thực hành sâu sắc hơn nữa để cháu con đời đời được hưởng phúc lạc từ suối nguồn chánh pháp.
Nhân ngày truyền thống Tông môn 25/7 âm lịch hằng năm, chúng con xin nhờ từ lực Tam Bảo gia hộ cho Sư ông cùng chư Tăng Tông môn, Tổ đình pháp thể khinh an, phúc tuệ miên trường, chúng sinh dị độ. Cầu nguyện cho dịch bệnh được tiêu tan, mọi loài được an vui giải thoát.
Chúng đệ tử, đệ tôn Tông môn Hoằng Pháp- Chùa Hoà Phúc thương kính và vô cùng biết ơn Người!

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời