Ngày 26/07/2022 (nhằm ngày 28/06/Nhâm Dần), quý Phật Tử đã vân tập đông đủ tại Tùng Lâm Hòa Phúc (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Nội) để tham dự khóa tu “Một ngày an lạc”.
Bắt đầu khóa tu, đại chúng được tụng một thời kinh Châu Báu, kinh Phước Đức, niệm Phật và ngồi tịnh tọa.
Trong thời khóa chính, Đại Đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc – đã quang lâm chia sẻ với hội chúng về chủ đề “TU MÀ KHÔNG HỌC”. Qua đó hành giả tu tập trong đạo tràng được sách tấn tinh thần tu học, củng cố thêm niềm tin vào con đường chính đạo từ Phật, Tổ, thầy đã đi.
Một số câu hỏi về việc tu tập được đặt ra bởi các quý Phật Tử trong đạo tràng đã được Đại Đức giải đáp tường tận.
Sau thời pháp thoại, quý Phật Tử được tham gia chương trình “Chữa bệnh từ thiện”.
Buổi chiều, quý Phật Tử cùng quý chư Tăng nội tự tụng Nghi Thức Tịnh Độ và niệm Phật 12 tràng trước khi mãn khóa.
Tất cả công đức và sự bình an, thanh tịnh được hối hướng về khắp pháp giới lục đạo chúng sinh, cả hội chúng đạt được sự an lạc, hoan hỷ sau khi khóa tu hoàn mãn.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

———————————————
Sang tháng 07/Nhâm Dần chúng ta có những ngày cộng tu với nhau:
1. Ngày 28/07 – 14/08/2022 (nhằm ngày 30/06 – 17/7/ Nhâm Dần) diễn ra Tuần Lễ Vu Lan (19h15 ngày 28/07 nhằm ngày 30/06/Nhâm Dần khai đàn tụng Kinh Vu Lan, bắt đầu nhận viết sớ cầu siêu, cầu an)
2. 19h15 ngày 28/07/2022 (nhằm ngày 30/06/Nhâm Dần) diễn ra Lễ Sám Hối và Quy y Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ
3. 08h00 – 10h00 ngày 12/08/2022 (nhằm ngày 15/07/Nhâm Dần) diễn ra Lễ Tự Tứ – hiến cúng Tam Bảo, Cúng cơm chư Hương linh Cửu huyền thất tổ
4. 07h15 – 16h30 ngày 14/08/2022 (nhằm ngày 17/07/Nhâm Dần) diễn ra Lễ Tri Ân – Vu Lan Báo Hiếu – Phả Độ gia tiên
5. 07h00 – 15h30 ngày 25/08/2022 (nhằm ngày 28/07/Nhâm Dần) diễn ra Khóa Tu Một Ngày An Lạc tháng 7

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời