Trong những  tháng ngày vừa qua, thế giới đã bước vào những giai đoạn mới của Dịch bệnh Covid -19, tình hình càng trở nên khó khăn khi mọi thứ bắt đầu đi theo quy luật vô thường biến đổi liên tục. Rất nhiều người đã không vượt qua được sự khắc nghiệt của dịch bệnh và phải đi theo số phận của mình. Những nạn nhân trong đại dịch chỉ là một trong những con người không may mắn, không có đủ nhân duyên phúc đức được gặp giáo pháp nhiệm màu để có thể tạo ra những năng lượng tích cực nhằm giúp chuyển hóa đời sống hiện tại và tương lai. Vì lẽ ấy, ngày 14 tháng 07 năm Canh Tý, chư Tăng bổn tự cùng với quý Phật tử địa phương cùng nhau tụng đọc Kinh Vu Lan Báo Hiếu và hồi hướng tưởng niệm tới những nạn nhân của đại dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn thế giới. Dựa vào đại hùng, đại lực của chư Phật mười phương, nhờ thần lực của Giáo pháp và Tăng đoàn, mà rất nhiều những  sự bình an trong thời khóa thực tập được gửi đi cùng với lời nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, dịch bệnh được giải trừ, mọi người được hạnh phúc an vui. Cũng cùng trong ngày, các Phật tử đã cùng nhau dâng lời Khánh tuế tới Chư Tăng, tác bạch cúng dường, gieo trồng công đức nơi phước điền của Tăng Bảo làm hành trang trên con đường tu học. Sau đây là hình ảnh chúng con ghi nhận được:

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời