Đám mây không bao giờ chết.
Lễ tưởng niệm Đức Trưởng lão Hoà thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại chùa Hoà Phúc – Hà Nội.
Trong chặng đường hoằng pháp bền bỉ suốt 65 năm, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã góp phần quan trọng vào công trình làm mới đạo Phật cho thế kỷ 21; chuyển hóa đạo Phật tín mộ, hay đạo Phật có tính học thuật thành một đạo Phật của tuệ giác, của kinh nghiệm tâm linh thực nghiệm, rất linh động và luôn tự mình làm mới. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã sống qua các thời kỳ hỗn loạn, suy vong của chế độ thuộc địa, chiến tranh, rồi toàn cầu hóa. Dù trong thời kỳ nào, Người cũng luôn cống hiến một hướng đi của Phật giáo phù hợp với thời đại. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đem những tuệ giác trong kho tàng của đạo Phật truyền thống kết hợp với những yếu tố tâm lý học, khoa học, sinh thái học, đạo đức học và giáo dục của Tây phương để giải quyết tận gốc rễ những nguyên nhân gây sợ hãi, bạo động, đàn áp, bất công và tàn hoại môi trường; đồng thời chỉ ra một hướng đi cho gia đình nhân loại để có thể tiếp xúc với bình an, hòa giải và hạnh phúc đích thực. Người xứng đáng được tôn vinh là “Nhà Hoằng Pháp vĩ đại xuyên thế kỷ”.
Chúng con là con cháu trong ngôi nhà tâm linh xin được học theo hạnh của Người, làm mây trên cao đi đến trời phương ngoại.
Nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Huý Thượng Trừng Hạ Quang, Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hoà Thượng Giác Linh.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời