Chúng ta chưa đủ khả năng thay đổi thế giới nhưng chúng ta đủ khả năng thay đổi chính bản thân chúng ta.

Đức Phật vĩ đại của chúng ta là tấm gương sáng. Từ bỏ lầu son gác tía, tìm Đạo, truyền Đạo bằng trái tim yêu thương nhân loại nồng nàn.

Ngài sinh ra trong rừng Lâm Tỳ Ni, thành Đạo trong rừng Ưu Lâu Tần Loa, chuyển pháp trong vườn Lộc uyển, Niết bàn tại rừng Sala.

Ngài sống với thiên nhiên bằng lòng biết ơn, nên thiên nhiên bảo vệ Ngài. Chúng ta còn nhớ, hình ảnh vị Phật toàn giác Thích ca Mâu ni sau khi thành Đạo đã dành 7 tuần lễ lưu lại thầm cảm ơn cây Bồ đề và con người xung quanh yểm trợ cho lộ trình tu chứng của Ngài.

Có vĩ đại nào mà bình dị hơn thế không?
Chất liệu làm nên cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng không ngoài thiện tâm của con người và thiên nhiên vạn vật.

Người hoan hỷ chung sống, chim hót ra tiếng Pháp, hoa lá reo vang tiếng Từ, Bi, Hỷ, Xả…. Đây đâu phải là ảo tưởng. Đây là sự thật! Vì khi biết dừng lại, con người sẽ tĩnh lặng. An trú trong tĩnh lặng con người sẽ khoáng đạt, thư thái hơn.

Bình yên đâu phải vào rừng, hạnh phúc đâu phải nhiều tiền. Đơn giản, biết dừng lại để tìm ra chính mình…

Tác giả: Vô TríIMG 1586709748865 1586749521152

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời