Luyện Khí Công…

 

Con gửi đến Thầy bài khí công
Xem qua cảm thấy đẹp trong lòng
Con lo sức khỏe của Thầy quá
Nên tìm phương pháp khắp Tây- Đông
Phật dạy có thân là có bệnh
Tổ khuyên không chấp ắt thành công
Thế nên học Phật làm theo Phật
Sống đời ý nghĩa tựa hư không.

 

#Vô_Trí

-Thích Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời