Ngày 23/10/2022 (nhằm ngày 28/09/Nhâm Dần), quý Phật Tử đã vân tập đông đủ tại Tùng Lâm Hòa Phúc (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để tham dự “Một Ngày Cộng Tu An Lạc”.
 
Bắt đầu ngày cộng tu, đại chúng được tụng thời kinh A Di Đà, niệm Phật.
Sau đó, Đại Đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc – đã quang lâm chia sẻ với hội chúng về chủ đề “TINH TẤN BA LA MẬT” nằm trong chuỗi bài giảng về chủ đề “Thập Độ Ba La Mật”. Qua đó, hành giả tu tập trong đạo tràng được sách tiến tinh thần tu học, củng cố thêm niềm tin trên con đường chính đạo mà Chư Phật, Tổ Thầy đã đi.
Sau thời pháp thoại, quý Phật Tử được tham gia chương trình “Chữa bệnh từ thiện” và dùng bữa cơm thân mật cùng với quý Chư Tăng trụ xứ.
Buổi chiều, quý Phật Tử cùng quý Chư Tăng nội tự tụng Nghi Thức Kinh Châu Báu và niệm Phật 3 tràng rồi ngồi tịnh tọa trước khi hoàn mãn ngày cộng tu.
 
Tất cả công đức và sự bình an, thanh tịnh của ngày cộng tu xin được hối hướng về khắp pháp giới lục đạo chúng sinh, mọi người có được sự an lạc và hoan hỷ sau khi kết thúc ngày cộng tu.
🙏 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
🙏 Nam mô A Di Đà Phật
 
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
——————————————-
Tháng 10/Nhâm Dần chúng ta có những ngày cộng tu với nhau:
1. Từ 07h30 ngày 25/10 – 16h30 ngày 03/11/2022 (01-10/10/Nhâm Dần): Khóa chuyên tu và Xuất gia gieo duyên.
2. 19h00 ngày 30/10/2022 (06/10Nhâm Dần): Chia sẻ Phật Pháp TT. Thích Hạnh Tấn quang lâm.
3. Từ 07h00 – 16h30 ngày 21/11/2022 (28/10/Nhâm Dần): “Một Ngày Cộng Tu An Lạc”.
4. 💢 ĐẶC BIỆT: LỄ HÚY KỴ SƯ TỔ NGỘ CHÂN TỬ (Từ 07h15 – 12h30 ngày 05/11/2022 (12/10/Nhâm Dần).

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời