BẢN TIN SỐ 01 : NGÀY 1 – KHAI MẠC KHÓA TU PHẬT THẤT NĂM QUÝ MÃO

📩Từ ngày 03/01/2024 – ngày 10/01/2024 (22-29/11/Âm lịch), Tùng Lâm Hòa Phúc tổ chức Khóa cộng tu Phật thất với sự tham dự của hàng trăm quý Phật tử trong và ngoài đạo tràng.
⛅️Buổi sáng ngày đầu tiên của khóa cộng tu, sau khi làm thủ tục đăng kí nhập khóa đại chúng đã bước vào thời khóa tụng Kinh Địa Tạng và sau đó được hướng dẫn oai nghi, tế hạnh.
☀️Thời khóa buổi chiều, chư Tăng cùng quý Phật tử hành trì Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.
🍀Bước vào buổi thính Pháp đầu tiên của khóa cộng tu, đại chúng đã được lắng nghe Đại đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc chia sẻ về chủ đề “Sám hối”, qua đó đại Đại đức đã chỉ rõ cho các hành giả về cánh cửa đầu tiên quan trọng cần thực hành của mọi pháp môn tu tập.
📸Ban truyền thông Tùng lâm Hòa Phúc chúng con xin kính gửi tới quý Phật tử những hình ảnh và lời giảng của Đại đức trụ trì trong ngày đầu tiên của khóa cộng tu :

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời