NGÀY TRUYỀN THỐNG TÙNG LÂM HÒA PHÚC – KHÁNH NHẬT SƯ TỔ NGỘ CHÂN TỬ

Hoằng Pháp- Kiến An mãi nhớ Thầy
Hải Phòng- Phổ Chiếu vẫn còn đây
Người đi năm tháng chưa phai dấu
Chánh pháp hoằng truyền khắp đông tây
Đất bắc mở mang dòng bất tử
Trời nam kết tụ giới hương bay
Dáng xưa vững chãi như tùng bách
Cháu con tiếp bước đẹp tháng ngày.
Ngày 11/04/2024 (nhằm ngày 03/03/Giáp Thìn), thể theo tinh thần tu học về lòng biết ơn mà Đức Phật đã để lại cho hàng đệ tử xuất gia của Ngài cùng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Tùng lâm Hòa Phúc đã trang nghiêm tổ chức lễ Khánh nhật Tổ sư khai sơn chùa Hoằng Pháp – đạo hiệu Ngộ Chân Tử.
Đây là dịp để hàng hậu học trong Tùng lâm Hòa Phúc có dịp ôn lại một cuộc đời sống và cống hiến hết mình cho Đạo Pháp của Sư Tổ. Tại buổi lễ, chư Tăng đã niêm hương cúng dường lên Tam Bảo, cùng đại chúng vân tập tại Tổ đường hành trì một thời Kinh Châu Báu, Kinh Hạnh Phúc và nghi thức hiến cúng Phật .
Cuộc đời của Sư Tổ đã đi qua nhưng Pháp thân của Ngài vẫn còn hiện hữu mãi mãi, điều ấy được biểu hiện qua sự tu tập, gìn giữ và phát triển giềng mối Đạo Pháp nơi hàng hậu học tiếp nối.Và chính những sự trao truyền mà Sư Tổ để lại sẽ là bài học quý giá để cháu con tiếp bước những điều Ngài đã dành cả một đời tâm nguyện thực hiện, đó là con đường của
“Hoằng dương đại đạo
Chỉ bày nhân loại nhận ra chân thật tính
Pháp Phật nhiệm màu
Khai thị chúng sinh ngộ được bồ đề tâm.”
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời