Ôi đẹp lắm nước non dân tộc Việt

Tự hào thay người con đấng Thế Tôn

Dốc sức bền vượt qua mọi hiểm nghèo

Gìn giữ mối tình Đời và Đạo

Vô Trí – Tâm Hòa

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời