Sắc Xuân Bên Cửa Thiền.
🙏 Qúy Phật tử hoan hỷ gửi sớ Cầu An – Cầu Siêu về chùa qua đường link dưới đây : 👇
——————————————————–
🔴 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH PHẬT SỰ THÁNG CHẠP NĂM 2021 – TÂN SỬU & THÁNG GIÊNG NĂM 2022 – NHÂM DẦN
💢 21h00 ngày 31/01/2022 -1h30 01/02/2022 (29/12/Tân Sửu – 1/1/Nhâm Dần)
– GIAO THỪA NGHINH XUÂN – KHAI HỘI DI LẶC
💢 01-07/02/2022 (01-07/Tháng Giêng)
– HÁI LỘC ĐẦU XUÂN
💢 7h30 ngày 08/02/2022 (08/Tháng Giêng)
– Pháp hội Dược Sư và Lễ Cầu Quốc Thái Dân An Đầu Xuân
💢 19h15 ngày 13/02/2022 (13/Tháng Giêng)
– Tạ đàn Dược Sư
💢 14h30 ngày 20/02/2022 (20/Tháng Giêng)
– Khai đàn Hỏa Tịnh An Hòa, Tăng Trưởng Phúc Đức Cầu Quốc Thái Dân An
💢 7h30 ngày 28/02/2022 (28/Tháng Giêng)
– Khai Pháp đầu năm – Khóa Tu Một ngày An lạc
🔥Lưu ý :
+ LỊCH SINH HOẠT THƯỜNG KỲ: 1 tháng khóa tu tuổi trẻ và 1 tháng Sứ giả Như Lai
(theo tháng Âm lịch)
+ Sám hối định kỳ hàng tháng vào 19h15 buổi tối các ngày 8, 14, 23 & 30 AL
+ Khóa lễ tụng Kinh Phổ Môn, niệm Phật kinh hành vào 8h15 buổi sáng ngày mùng 1 & 15 AL

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời