Sắc xuân nay đã về, người cõi mộng nơi đâu!
Chẳng còn thấy tích thấy tăm hơi, chỉ còn dáng hình trong viễn xứ.
Thấy bóng, nghe hình mà chỉ phút chốc đã xa xăm.
Âm dương cách trở có là gì?
Hiển hiện ngay trước mặt mà chẳng đủ sáng suốt nhìn thấy nhau.
Dáng hình năm nào, giờ đã biến chuyển theo làn mây.
Khúc hát ru giờ đã đành, mấy người nhớ?
Ân đức cha mẹ người thân là vậy, mà chúng con vẫn lúc nhớ lúc quên. Hình hài đã mang ân tình chưa kịp báo, chỉ biết nương nhờ Tam Bảo sớm hôm cho Người đi nhẹ cõi lòng. Phút giây nào còn lưu giữ chân nguyên Tổ đức, ngày ấy chúng con được bình an!
Nguyện làm lành lánh dữ, phóng sinh, cầu kinh, tích phúc!
Tháng Chạp, hướng về Tổ tiên, khơi nguồn ân đức.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời