Soi bóng tìm đầu

Trà thơm
Một ngụm…
Gói trọn hư không
Thời gian đứng lại
Thực tại là đây!

Nước trong
Một chén…
Hình soi bóng hiện
Gương thần Tây Thục
Tiểu đồng hiện thân!

Chuyện xưa
Tích cũ…
Diễn-nhã-đạt-đa
Người sau nhìn lại
Đầu mình còn chăng?

Mặt mũi
Miệng lưỡi…
Đâu phải là ta
Hơn thua được mất
Còn lại gì đây?

Trời người
Ma quỷ…
Sáu nẻo vào ra
Đã ai hay biết
Quê nhà ở đâu?

Thân này
Tâm này…
Ai từng làm chủ
Bản lai diện mục
Ai người nhận ra!

Ta-bà
Tịnh cảnh
Lang thang mấy độ
Lữ khách mệt chưa
Sao còn đi mãi!..

Nâng gót
Bước đi
Mây bay nước chảy
Cực lạc dưới chân
A-Di-Đà-Phật.

Uống trà…
Uống trà!
Ăn bánh…ăn bánh!
Lời mời chấn động
Rụng rời vô minh.

( Vô Trí )

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời